Thẻ: Hà Nội

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Người ta nói lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là tất nhiên,…

Xem thêm